START | FAQ | PROGRAM | STUDENCI | REKRUTACJA | OPŁATY | KONTAKT  

» Archiwum

 

Oferujemy kursy:

przygotowujące do certyfikatów i egzaminów:

Kursy CISCO prowadzone w naszej akademii przy Instytucie Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego cechuje:

 • Profesjonalizm - Waszymi wykładowcami są wyłącznie instruktorzy z praktyką w zawodzie.
 • Solidne podstawy teoretyczne - wykłady są prowadzone w sposób jasny i od podstaw, dzięki temu każde zagadnienie jest dokładnie wyjaśnione i nawet osoby nie mające styczności na co dzień z danym tematem nie są na straconej pozycji, ponadto student ma zawsze możliwość zadania nurtujących go pytań, do czego jest zawsze zachęcany.
 • Łatwy dostęp do urządzeń CISCO - ponieważ najważniejsza jest praktyczna znajomość sprzętu sieciowego. Nie stosujemy półśrodków w stylu: symulatorów, emulatorów ani dostępu zdalnego. Przez cały czas trwania zajęć (~240h dla CCNA) nasi studenci pracują z wykorzystaniem współcześnie używanych i dostępnych na rynku urządzeń Cisco.
 • Z powyższych powodów nasz kurs Cisco CCNA trwa ~240 godzin (4x~60h na CCNA1-4). Taka ilość godzin zapewnia, że każdy nasz student pozna teorię, będzie miał czas aby dokładnie i rzetelnie wykonać ćwiczenia praktycznie z wykorzystaniem urządzeń sieciowych, a żadne zagadnienie nie będzie omówione "po łebkach". W tej dziedzinie diabeł tkwi właśnie w szczegółach.
 • Instruktorzy oraz urządzenia sieciowe są do Waszej dyspozycji przez każdą z 240 godzin zajęć. Daje to pewność, iż każdy kto ukończy nasz kurs będzie się czuł pewnie w praktycznych zagadnieniach sieci komputerowych. Sam certyfikat CCNA, CCNA Security i CCNP, do których zalecamy przystąpienie, jest ukoronowaniem Waszej i naszej pracy.

 

Certyfikat CCNA to drugi certyfikat ze ścieżki certyfikacyjnej Cisco a CCNP trzeci. Certyfikaty firmy Cisco pogrupowane są w kilku poziomach:

Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu prowadzonych zajęć nasi instruktorzy posiadają umiejętności przewyższające wymagania kursu. Zdobyte zarówno w pracy zawodowej jak i potwierdzone uprawnieniami do prowadzenia kursów z również wyższego poziomu Professional (CCNP & CCSP).

Dla przykładu egzamin certyfikujący CCNA odbywają się przy komputerze i zawierają zarówno pytania teoretyczne (w postaci testu wielokrotnego wyboru) jak i część symulacyjną wymagającą wykonania pewnych czynności konfiguracyjnych na routerze lub przełączniku. Egzamin 640-802 trwa od 90 do 120 minut w zależności od ilości pytań (55-65). Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 1000, "passing score" to 849.

Program kursu CCNA (~240h) jest podzielony na 4 semestry (po ~60h), każdy semestr składa się z jednostek zwanych modułami. Czas trwania to ~9 miesięcy (kurs intensywny) lub 2 lata:

 

Program CCNA Exploration:

Semestr 1 Podstawy sieci

 • Życie, nauka, praca i rozrywka w sieciowym świecie
 • Komunikacja z sieciami danych i Internetem
 • Warstwa aplikacji modelu OSI
 • Warstwa transportowa modelu OSI
 • Warstwa sieci modelu OSI oraz routing
 • Adresacja sieci - IPv4
 • Warstwa łącza danych modelu OSI
 • Warstwa fizyczna modelu OSI
 • Przykłady technologii LAN - Ethernet
 • Przykłady technologii LAN - Ethernet
 • Planowanie i okablowanie sieci
 • Konfiguracja i testowanie sieci

Semestr 2 Protokoły routingu

 • Wstęp do routingu i przekierowania pakietów
 • Trasy statyczne
 • Wstęp do dynamicznego routingu
 • Protokół routingu oparte na wektorze odległości
 • RIPv1
 • Bezklasowe protokoły routingu, VLSM, CIDR
 • RIPv2
 • Tablica routingu - szczegółowe omówienie
 • EIGRP
 • Protokół routingu oparte na stanie łącza
 • OSPF

Semestr 3 Przełączanie w sieciach LAN i sieci bezprzewodowe

 • Ethernet - przegląd
 • Koncepcje przełączania - Oprogramowanie Cisco IOS, Protokół Cisco Discovery
 • Przełącznik
 • Projekt sieci kampusowej
 • Podstawowa konfiguracja przełącznika
 • VLAN i telefonia IP
 • Szybki protokół drzewa opinającego (RSTP)
 • Trunking i protokół trunkingowy dla VLAN
 • Routing pomiędzy sieciami VLAN
 • Sieci bezprzewodowe i mobilność
 • Sieć kampusowa

Semestr 4 Sieci WAN

 • Zarządzanie ruchem - Listy kontroli dostępu (ACL)
 • Adresowanie, NAT, DHCP, podstawy IPv6
 • Bezpieczeństwo
 • Wstęp do technologii sieci WAN
 • Urządzenia i połączenia sieci WAN - CSU, modemy kablowe, modemy DSL
 • Połączenie z siecią WAN - Linie dzierżawione, kablowe, DSL
 • Protokół PPP oraz PPPoE
 • Frame Relay
 • Rozważania na temat jakości usług - QoS
 • Tunelowanie i podstawy wirtualnych sieci prywatnych (VPN)
 • Sieci konwergentne

Program CCNA 3.1:

 

Semestr 1 (11 modułów)

Wprowadza do tematyki sieci komputerowych. Koncentruje się na terminologii stosowanej w sieciach LAN i WAN, modelu OSI sieci komputerowych oraz na podstawach okablowania sieciowego, urządzeń sieciowych i bazowych protokołach takich jak Ethernet i IP.

 • Wprowadzenie do sieci komputerowych
 • Podstawy działania sieci komputerowych
 • Media transmisyjne używane w sieciach
 • Testowanie kabli
 • Okablowanie sieci LAN i WAN
 • Podstawy działania sieci Ethernet
 • Technologie używane w sieciach Ethernet
 • Przełączanie w sieciach Ethernet
 • Zestaw protokołów TCP/IP i adresowanie IP
 • Podstawy routingu i działanie podsieci
 • Warstwy transportowa i aplikacji TCP/IP

Semestr 2 (11 modułów)

W trakcie szkolenia uczestnik zapoznaje się z sposobami konfigurowania routerów, zarządzaniem systemem Cisco IOS, instalacją i obsługą podstawowych protokołów routingu. Omawiany jest protokół TCP/IP i listy kontroli dostępu. Każdy z tematów jest ilustrowany zajęciami praktycznymi w profesjonalnym laboratorium sprzętowym.

 • Sieci WAN i routery
 • Wprowadzenie do routerów
 • Konfigurowanie routera
 • Wykrywanie innych urządzeń sieciowych
 • Zarządzanie programem Cisco IOS
 • Routing i protokoły routingu
 • Protokoły routingu z wykorzystaniem wektora odległości
 • Komunikaty o błędach i komunikaty sterujące zestawu protokołów TCP/IP
 • Rozwiązywanie podstawowych problemów z routerem
 • Warstwy pośrednie protokołów TCP/IP
 • Listy kontroli dostępu (ACL)

Semestr 3 (9 modułów)

Koncentruje się na zaawansowanych technikach adresowania IP, pośrednich protokołach routingu, konfiguracji przełączników przy pomocy interfejsu tekstowego, sieciach wirtualnych oraz protokołach STP i VTP.

 • Wprowadzenie do routingu bezklasowego
 • Protokół OSPF w pojedynczym obszarze
 • Protokół EIGRP
 • Pojęcia związanie z przełączaniem
 • Przełączniki
 • Konfiguracja przełącznika
 • Protokół drzewa opinającego
 • Wirtualne sieci LAN
 • Protokół VTP

Semestr 4 (6 modułów)

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z zaawansowanymi metodami translacji adresów IP, technologiami stosowanymi
w sieciach WAN takimi jak: PPP, ISDN, DDR, Frame Relay,
sieci optyczne.

 • Skalowanie adresów IP
 • Technologie używane w sieciach WAN
 • Protokół PPP
 • Sieć ISDN i routing DDR
 • Frame Relay
 • Wprowadzenie do administrowania siecią

 

 

Wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne uczestnicy kursu otrzymują nieodpłatnie w czasie zajęć w formie elektronicznej, po zalogowaniu na stronie http://cisco.netacad.net/

Wersja demonstracyjna materiałów elektronicznych znajduje się pod adresem: http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/CCNAexploration.html

 

 

 


Copyright © 2006-2018 | Instytut Matematyki i Informatyki | Uniwersytet Opolski
Webmaster: Wizyt: 101037

Get Firefox!
EFS POKL UO UO IMiI