START | FAQ | PROGRAM | STUDENCI | REKRUTACJA | OPŁATY | KONTAKT  

» Archiwum

Grupy, które będą prowadzone w latach 2010/2011 będą dofinansowane w ramach POKL 8.1.1, a więc będą bezpłatne.

 

Grupy, które będą prowadzone w latach 2008/2009 i 2009/2010 będą dofinansowane w ramach POKL 8.1.1, a więc będą bezpłatne.

 

4 grupy, które ruszyły w październiku 2006 i kolejne 4 z lipca 2007 są dofinasowywane w ramach ZPORR, działanie 2.1, a więc są bezpłatne.

 

Dnia 17.08.2006 r. na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu ukazały się wyniki konkursu I/ZPORR/2.1/2006 o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania projekt szkoleniowy Uniwersytetu Opolskiego pn. "Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych", który otrzymał największą liczbę punktów, ze wszystkich projektów złożonych do konkursu.

Rozstrzygniecie Konkursu Nr I/ZPORR/2.1/2006 » tutaj

 

 

 

Na "wolnym rynku" autoryzowane kursy CISCO kosztują:

  • CCNA: od 800zł do 2250zł za 1 semestr (składa się z 4 semestrów),
  • CCNA Security: od 1200zł do 6400zł,
  • Kursy ze ścieżki CCNP (ROUTE, SWITCH, TSHOOT, BSCI, BCMSN, ISCW, ONT): od 1500zł do 6500zł za każdy.

Ceny zależą od:

  • doświadczenia instruktorów,
  • liczebności grup,
  • stosunku: LiczbaStudentow / IloscSprzetuWLaboratorium.

 Copyright © 2006-2018 | Instytut Matematyki i Informatyki | Uniwersytet Opolski
Webmaster: Wizyt: 101037

Get Firefox!
EFS POKL UO UO IMiI